На головну   
...

Філософія ХХ століття

Тут розміщуються не тільки власне філософи, а й культурологи, семіологи. А також деякі літературознавці (Барт, Тодоров) і лінгвісти, якщо їхні роботи мають філософське значення.

  Кб      
      Ролан Барт (Roland Barthes) (1915-1980) Французький культуролог і літературознавець. Один з головних представників семіологічної школи, структуралізму і постструктуралізму. Займався і художньою творчістю.
AeLib 133

Le degré zéro de l'écriture (1953) Книга "Нульова ступінь письма" - перша робота Барта. Тут він говорить про існування третього виміру літературної форми - "письма", що існує поряд з мовою та стилем.
AeLib 733

Essais critiques (1964) Збірка "Критичні есе". Про Бодлера, Роб-Грійє, Кафку, Тацита, Брехта тощо. Також містить теоретико-літературні та філософські есе. 33 есе.
AeLib 292

Nouveaux essais critiques (1972) Збірка "Нові критичні есе". Зокрема про Ларошфуко, Шатобріана, Пруста, Флобера. 8 есе.
AeLib 127

Критика и истина. Перевод Г.Косикова (1987) Це есе зіграло роль літературознавчого маніфесту, що об'єднало всіх представників "нової критики" у Франції.
AeLib 119

Введение в структурный анализ повествовательных текстов. Перевод Г. Косикова (1987) У цій роботі розглядаються принципи структурного аналізу тексту. Виділяються рівні тексту - рівень функцій, рівень дій (персонажів), рівень оповіді, а також одиниці тексту, їх сполучуваність (синтаксис).
      Будуть:
Мифологии (рос.)
Sade, Fourier, Loyola, 1971
Essais critiques III L'Obvie et l'Obtus, 1982
Essais critiques IV Le Bruissement de la langue, 1984
Потрібні:
оригінали:
Michelet, 1954
Mythologies, 1957
Sur Racine, 1963
Essais critiques, 1964
Critique et Vérité, 1966
Système de la mode, 1967
S/Z, 1970
L'Empire des signes, 1970
Le Plaisir du texte, 1973
Roland Barthes, 1975
Fragments d'un discours amoureux, 1977
Poétique du récit (en collaboration), 1977
Leçon, 1978
Sollers écrivain, 1979
La Chambre claire, 1980
Le Grain de la voix, 1981 interviews
Littérature et Réalité (en collaboration), 1982
L'Aventure sémiologique, 1985
Incidents, 1987
La Tour Eiffel, 1989
українські переклади (якщо існують);
російські переклади:
S/Z, Система моды, Нулевая степень письма, Империя знаков и др.
 
      Жак Дерріда (Jaques Derrida) Французький філософ і лінгвіст. Структураліст. Один з перших представників постмодерну у філософії і науці.
AeLib 128

Force et signification (1967) "Сила і значення". Перший розділ з книги "Ecriture et la Differance" (Письмо і відмінність).
AeLib 59

La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines (1967) "Структура, знак та гра у дискурсі гуманітарних наук". 10 розділ з книги "Ecriture et la Differance".
AeLib 33

Ellipse (1967) "Еліпс". Одинадцятий розділ з книги "Ecriture et la Differance" (Письмо і відмінність).
      Хосе Ортега-і-Гасет (Jose Ortega y Gaset)  (1883-1955). Іспанський філософ і культуролог.

AeLib

293

Бунт мас. Переклад В.Бурггардта (1994) Один з найвідоміших творів Гасета.

AeLib

126

Безхребетна Іспанія. Переклад В.Сахна (1994) Критика сучасної Гасету Іспанії.

AeLib

19

До питання про фашизм. Переклад В.Сахна (1994) Критика фашизму.

AeLib

50

Кант. Переклад В.Сахна (1994) Про філософію Канта.

AeLib

25

Чиста філософія. Переклад В.Сахна (1994) Теж про Канта.

AeLib

80

Дегуманізація мистецтва. Переклад О.Товстенко (1994) У цьому есе Гасет описав основні риси мистецтва першої половини ХХ століття, зокрема його поділ на елітарне і традиційне. Одна з головних його культурологічних робіт.

AeLib

71

Думки про роман. Переклад В.Сахна (1994) Про стан роману на початку ХХ століття.

AeLib

20

Мистецтво в теперішньому і майбутньому. Переклад В.Сахна (1994) Роздуми про мистецтво.

AeLib

123

Тема нашої доби. Переклад В.Сахна (1994) Про ХХ століття.

AeLib

54

Занепад революцій. Епілог про розчаровану душу. Переклад В.Сахна (1994) Про революцію.

AeLib

28

Історичний сенс Ейнштейнової теорії. Переклад В.Сахна (1994) Про Ейнштейна.
      Цветан Тодоров (Tzvetan Todorov) Чеський літературознавець і структураліст. Пише французькою.
AeLib 505

Poétique de la prose (choix) et Nouvelles recherches sur le récit (1971, 1978) Вибрані есе з теорії та історії літератури. 
 

Див. також: Історія філософії.


Aerius, 2003-2004


Красивые проекты одноэтажных домов https://stroy-dizayn.ru/proekty-domov/rise/single-storey/. | Быстро и недорого провести интернет по выгодной цене.