На головну   
...

Історія світової літератури

 Тексти у межах розділів подаються або хронологічно (за періодом, якого стосується дослідження), або за прізвищем автора дослідження. Підручники іноді розбиваються на кілька текстів для зручності пошуку за періодами чи країнами. Неактивні тексти лише відскановані.

      Історія літератури Стародавнього Світу  (до ІІІ ст. після Р.Х.) 

БВЛ

2707

История всемирной литературы в 9 томах: Том 1 (1983) Фундаментальна академічна праця, що багато в чому не втрачає своєї актуальності і донині, незважаючи на те, що створювалась на засадах "марксистського літературознавства". Чогось аналогічного на пострадянському науковому просторі досі не створено. У першому томі детально розглядаються літератури Стародавнього світу: 1) найдавніші (давньоєгипетська, шумерська, ассиро-вавилонська або аккадська, хеттська і хурритська, угаритсько-фінікійська); 2) класичні (давньокитайська, давньоіндійська, давньоіранська, давньоєврейська); 3) література європейської античності. Цікаво, що антична література розглядається не окремо (давньогрецька, давньоримська), а спільно, як одне ціле. Можете також закачати .zip архів (1 070 Кб).
      Літератури Стародавнього Сходу  

AeLib

11

Р. Гамада. Середньовічні перські оповіді (1999) Про перські оповіді ("маджмуе-йе гекайят").

AeLib

21

І. Серебряков. Індійська народна книга (1988) Про "Панчатантру" та "Шукасаптаті".
      Антична література: Загальне  

AeLib

110

О.І. Білецький. Античні літератури (1934) Загальний огляд античних літератур. Доволі неактуальний, написаний на засадах марксистського літературознавства. Але оскільки Білецький - один з найвідоміших українських філологів, варто цей текст представити.
      Греція  
AeLib 55 А.О. Білецький. Було колись над Іліоном... (2006) Передмова до видання "Іліади".

AeLib

27

А.О. Білецький. "Історії в дев'яти книгах" Геродота (1993) Передмова до українського видання.

AeLib

187

А.О. Білецький. Словники імен і назв до "Історій" Геродота (1993) Словники імен, топонімів, богів, різних реалій.

AeLib

41

О. Білецький. Неповторний Арістофан (1980) Есе про Арістофана.

AeLib

60

К.С. Забарило. Гомерова "Одіссея" та її місце у світовій літературі (1968) Про вплив "Одіссеї" на світову літературу

AeLib

15

Й. Кобів. Античний майстер біографічного жанру (1991) Про "Порівняльні життєписи" Плутарха.

AeLib

59

Й. Кобів. Словник імен і назв до комедій Арістофана (1980) Власні імена і назви, що зустрічаються в Арістофана, з указанням комедії та рядка.

AeLib

49

В.І. Пащенко. Еллінський театр і його уславлені трагічні поети (1981) Есе про давньогрецьку трагедію.

AeLib

116

В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. Гомер (2001) Детальний аналіз творів Гомера у всіх аспектах.

AeLib

63

А. Содомора. До глибин людської душі (1993) Есе про Евріпіда.
      Рим  

AeLib

34

Й. Кобів. Визначна пам'ятка античного роману (1982) Про Апулея ("Метаморфози, або Золотий осел").

AeLib

54

Й. Кобів. Вергілій і його епічна поема (1972) Про "Енеїду": образи, паралель з Гомером, травестії, переклади тощо. 

AeLib

105

В. Литвинов. Словник імен і назв до трактатів Ціцерона (1998) Словник імен відомих осіб, топонімів, різних реалій.

AeLib

55

М. Рогович. На варті держави і закону (1998) Есе про сусп.-політичні та філософські трактати Ціцерона.

AeLib

70

А. Содомора. На дорозі до самого себе (1996) Про філософію та етику Сенеки.

AeLib

37

А. Содомора. Горацій і його поетична творчість (1982) Передова до зібрання творів Горація.

AeLib

64

А. Содомора. Дві барви часу Публія Овідія Назона (1999) Есе про "Любовні елегії", "Скорботні елегії", "Мистецтво кохання".

AeLib

45

А. Содомора. Співець одвічних перевтілень (1985) Передмова до "Метаморфоз" Овідія.
 

 

      Історія середньовічної літератури (Західно-європейської)
      Загальне  

AeLib

308

Г.Л. Рубанова, В.А. Моторний. Історія літератури середніх віків (1982) Підручник. Підозріло схожий на російський (Алексєєв та ін.), хоча деякі розділи дані, здається, детальніше ніж там.
      Кельтські літератури  

AeLib

34

Д. Кузьменко. Кельтський епос (2003) Про ірландські саги та давніх ірландців (переважно за Смірновим).

Ph

53

А.А. Смирнов. Древнеирландский эпос (1973) Есе про давньоірландський епос (саги).
      Скандинавські літератури  
      Старша Едда  

ND

22

А.Я. Гуревич. "Старшая Эдда" (1975) Про "Старшу Едду".

ND

12

М.И. Стеблин-Каменский. "Старшая Эдда" (1975) Із приміток до видання "Едди".
      Ісландські саги  

ND

16

Е.А. Гуревич. Долг платежом красен (2001) Розглядається "Пасмо про Торда Золотої Аси" (ісл. сага).

Ph

45

М.И. Стеблин-Каменский. Исландские саги (1973) Есе про ісландські саги.
      Поезія скальдів  

ND

79

М.И. Стеблин-Каменский. Происхождение поэзии скальдов (1959) Есе про походження поезії скальдів.
      Сноррі Стурлусон  

ND

66

А.Я. Гуревич. "Круг Земной" и история Норвегии (1980) Есе про відображення історії Норвегії у творі Стурлусона.

ND

47

О.А. Смирницкая. О поэзии скальдов в "Круге Земном" и ее переводе на русский язык (1980) Есе про поезію скальдів у творі Стурлусона, та про особливості її перекладу на російську мову.

ND

4

М.И. Стеблин-Каменский. "Круг Земной" (1980) Передмова до видання книги Сноррі Стурлусона.

ND

53

М.И. Стеблин-Каменский. "Круг Земной" как литературный памятник (1980) Есе про "Земне коло" ("Хеймскрінглу") Сноррі Стурлусона.
      Німецька література  

AeLib

16

Н. Матузова. Героїчний епос німецького народу (1989) Передмова до переказу "Пісні про Нібелунгів" Ф.Фюмана.
      Французька література  

AeLib

16

O. Tcherednytchenko. "La chanson de Roland" dans la nouvelle traduction ukrainienne (2003) Передмова до українського перекладу (французький варіант).

AeLib

16

О. Чередниченко. "Пісня про Роланда" в новому перекладі (2003) Передмова до українського перекладу.

AeLib

38

В. Пащенко. Перлина героїчного епосу Франції (2003) Дуже хороша стаття про "Пісню про Роланда".
      Італійська література  

AeLib

49

О.Б. Алексєєнко. "Божественна комедія" Данте (2001) Детальне есе про твір Данте.
 

 

      Історія літератури Відродження (Західно-європейської)
      Загальне  

AeLib

143

М.С. Шаповалова. Література доби Відродження: Італія (1982) Частина підручника.

AeLib

61

М.С. Шаповалова. Література доби Відродження: Німеччина і Нідерланди (1982) Частина підручника.

AeLib

101

М.С. Шаповалова. Література доби Відродження: Франція (1982) Частина підручника.

AeLib

100

М.С. Шаповалова. Література доби Відродження: Іспанія і Португалія (1982) Частина підручника.

AeLib

155

М.С. Шаповалова. Література доби Відродження: Англія (1982) Частина підручника.

AeLib

92

В.А. Моторний. Слов'янські літератури доби Відродження (1982) Частина підручника.

AeLib

131

Д. Затонський. Вільям Шекспір (1986) Стаття про Шекспіра.
      Італійська література  

AeLib

66

Г. Кочур. Джованні Боккаччо (1969) Детальне есе про італійського гуманіста.

AeLib

22

Г. Кочур. Сервантес і його "Дон Кіхот" (1995) Есе про Сервантеса.
      Англійська література  

AeLib

41

О. Алексєєнко. Поезія Вільяма Шекспіра (1986) Збірка післямов про поезію Шекспіра з шеститомника.

AeLib

90

М. Мороз. В.Шекспір в Україні: Бібліографічний покажчик (1986) (=В.Шекспір в УРСР). Повна бібліографія українських перекладів Шекспіра та критичних праць про нього з 1843 до 1985.
      Нідерландська література  

AeLib

31

Й. Кобів. Еразм Роттердамський і його сатиричне перо (1993) Про голландського гуманіста.
 

 

      Історія літератури XVIII століття  
      Англійська література  

AeLib

7

М. Міщенко. Про героя Данієля Дефо (1993) Передмова до "Робінзона Крузо".

AeLib

52

А. Шамрай. Джонатан Свіфт і його твір (1983) Есе про "Мандри Гуллівера" Свіфта.
 

 

      Історія літератури XІX століття  
      Загальне  

AeLib

dir

История зарубежной литературы XIX века (1991)  Під редакцією В.Н.Богословського.

AeLib

64

А.С. Дмитриев. ХIX век - век гуманизма (1991)  Загальний огляд літпроцесів ХІХ століття.
      Романтизм  

AeLib

175

А.С. Дмитриев. Немецкая литература: Романтизм (1991) Загальний огляд та про Клейста, Гофмана, Шаміссо, Гейне, Геббеля, Вагнера.

AeLib

215

Н.А. Соловьева, Б.И. Колесников. Английская литература: Романтизм (1991) Загальний огляд та про озерну школу, Байрона, П.Б.Шеллі, Скотта

AeLib

213

Н.П. Козлова, Е.Г. Петраш. Французская литература: Романтизм (1991) Загальний огляд та про Шатобріана, Сталь, Констана, Ламартіна, Віньї, Беранже, Санд, Мюссе, Гюго та парнасців.

AeLib

42

Б.Ф. Стахеев. Польская литература (А.Мицкевич): Романтизм (1991) Польський романтизм зводиться, по суті, до одного Адама Міцкевича.

AeLib

228

В.Н. Богословский и др. Американская литература: Романтизм (1991) Загальний огляд та про Ірвінга, Купера, По, Готорна, Мелвілла, Логфелло, Вітмена.
      Е.Т.А. Гофман:  

AeLib

54

К. Шахова. Ернст Теодор Амадей Гофман (2003) Детальне есе про Гофмана.
      Е.А. По:  

AeLib

67

К. Шахова. Едгар По: Начерки до портрета (1992) Змістовне есе про По.
      Реалізм  

AeLib

227

Е.А. Петрова, Е.Г. Петраш. Французская литература: Реализм (1991) Загальний огляд та про Стендаля, Меріме, Бальзака, Флобера.

AeLib

215

Н.А. Соловьева и др. Английская литература: Реализм (1991) Загальний огляд та про Діккенса, Теккерея, Бронте, Гаскелл, Еліот, Троллопа.
      Ч. Діккенс:  

AeLib

24

А. Баканов. Роман Чарлза Діккенса "Великі сподівання" (1986) Передмова.

AeLib

27

Б. Буніч-Ремізов. Роман Чарлза Діккенса "Пригоди Олівера Твіста" (1987) Передмова. Деякі аспекти явно застарілі.
 

 

      Історія літератури XX століття  
      Межа століть (символізм, декаданс)  

AeLib

dir История зарубежной литературы: Конец ХХ - начало ХХ (1997) Автори: Т.Ковальова, Є.Леонова, Т.Кіріллова (Білоруський університет). Книга розділена на окремі файли.

AeLib

194

Т.В. Ковалева. Французская литература: Конец XIX - начало XX (1997) Загальний огляд та окремо про П.Верлена, А.Рембо, Е.Золя Г. де Мопассана, А.Франса, Р.Роллана.

AeLib

34

Т.В. Ковалева. Бельгийская литература: Конец XIX - начало XX (1997) Загальний огляд та про творчість М.Метерлінка, Е.Верхарна.

AeLib

81

Е.А. Леонова. Литература скандинавских стран: Конец XIX - начало XX (1997) Загальний огляд датської, норвезької та шведської літератури і зокрема творчості Г.Ібсена, К.Гамсуна, А.Стріндберга.

AeLib

74 Е.А. Леонова. Немецкая литература: Конец ХІХ - начало ХХ (1997) Загальний огляд та про Г.Гауптмана, Т.Манна та Г.Манна.

AeLib

26 Е.А. Леонова. Австрийская литература: Конец ХІХ - начало ХХ (1997) Загальний огляд та про Р.-М. Рільке.

AeLib

51 Е.А. Леонова. Польская литература: Конец ХІХ - начало ХХ (1997) Про Е.Ожешко, Б.Пруса, Г.Сенкевича, М.Конопніцьку, С.Жеромського, В.Реймонта.

AeLib

113 Т.Д. Кириллова. Английская литература: Конец ХІХ - начало ХХ (1997) Загальний огляд, окремо про Т.Гарді, Д.Голсуорсі, Б.Шоу, Р.Кіплінга, Д.Конрада, О.Уайльда.

AeLib

91 Т.Д. Кириллова. Американская литература: Конец ХІХ - начало ХХ (1997) Загальний огляд та окремо про Е.Дікінсон, М.Твена, Г.Джеймса, Т.Драйзера.
      Г.Дж. Веллс:  

AeLib

80

Т.Н. Денисова. Фантаст із реального світу (2003) Велика і ґрунтовна стаття про Веллса.
      Дж.Б. Шоу:  

AeLib

70

Ю.І. Ковбасенко. Дж.Б. Шоу: "Я впливав на Велику Жовтневу революцію..." (2001) Стаття про Шоу.
      Р.Л. Стівенсон:  

AeLib

11

М. Слабошпицький. Легенда, віра і мрія Роберта Льюїса Стівенсона (1984) Післямова до роману "Корабельна катастрофа".

AeLib

47

М. Калинович. Роберт-Луїс Стівенсон (1929) Есе про Стівенсона. Дещо застаріле.
      А.Рембо:  

AeLib

11

В. Ткаченко. Метеор світової поезії (1995) Невелика післямова до повного зібрання творів.
      Ж.Роденбах:  

AeLib

100

Christian Berg. "Bruges-la-Morte" de G. Rodenbach (Lecture) (1986) Велике і детальне есе Крістіана Берга про Роденбаха. Біографія, бібліографія.
      М. Метерлінк:  

AeLib

 

Paul Gorceix. Maurice Maeterlinck ou le refus de la théory (1999) Про філософські праці Метерлінка

AeLib

 

Paul Gorceix. Mystique, ésotérisme et écriture (1999) Про містицизм та езотеризм у Метерлінка

AeLib

 

Paul Gorceix. L'Enigme de la Nature (1999) Поль Горсо "Загадка Природи"

AeLib

20

Paul Gorceix. À propos des "petits récits" (1999) Стаття про короткі есе Метерлінка ("Скарб смиренних" та ін.)

AeLib

35

Paul Gorceix. Les vertiges  de l'analogie (1999) Есе про поезію Метерлінка.

AeLib

89

Paul Gorceix. L'itinéraire de l'homme et de l'écrivan (1999) Есе про Метерлінка як філософа і поета.

AeLib

20

Paul Gorceix. "Maurice Maeterlinck. Le Réveil de l'âme" (1999) Передмова до зібрання поезій та есе Метерлінка.

AeLib

12

Paul Gorceix. "Maurice Maeterlinck. Trois petite drames pour marionnettes" (1999) Передмова до збірки п'єс Метерлінка "Три невеликі драми для маріонеток" ("Алладіна та Паломід", "Всередині", "Смерть Тінтажиля")

AeLib

217

Paul Gorceix. De "La Princesse Maleine" à "La Princesse Isabelle" (1999) Детальний аналіз драматургії Метерлінка.
      Доба модернізму  

AeLib

dir

История зарубежной литературы ХХ века: 1917-1945 (1984) В.Н. Богословський та інші. Книга розділена на окремі файли. Дещо трохи застаріле.

AeLib

111

М.А.Яхонтова, О.М. Соловьева. Литература Франции: 1917-1945 (1984) Загальний огляд. Окремо про Р.Роллана, А.Барбюса, Л.Арагона.

AeLib

185

Е.М. Нечипорук, А.А. Федоров. Литература Германии: 1917-1945 (1984) Загальний огляд та окремо про Г.Манна, Т.Манна, Е.М.Ремарка, Л.Фейхтвангера, І.Р.Бехера, А.Зегерс, Б.Брехта.

AeLib

127

А.Ф. Головенченко и др. Литература Англии и Ирландии: 1917-1945 (1984) Загальний огляд та окремо про Д.Б.Шоу, Г.Веллса, Д.Голсуорсі, Ш.О'Кейсі, Д.Джойса. Дещо застаріле.

AeLib

25

Е.М. Нечипорук. Литература Австрии и Швейцарии: 1917-1945 (1984) Загальний огляд.

AeLib

87

В.Н. Богословский и др. Литература Чехословакии, Болгарии и Польши: 1917-1945 (1984) Загальний огляд.

AeLib

19

В.Н. Богословский. Литература Латинской Америки: 1917-1945 (1984) Загальний огляд.
      Дж.Д. Селінджер:  

AeLib

34

В.И. Бернацкая. Дж.Д.Сэлинджер - автор цикла о Глассах (1982) Есе про цикл Глассів.

AeLib

57

А. Зверев. Тоска по неподдельности (1997)  Есе про творчість Селінджера: аналіз творів, системи образів, тем і мотивів, проблематики.

AeLib

7

Ш. Блейни. Зеркальный телескоп. Перевод Е.Бородкина (1996) Жартівливе інтерв'ю, що Селінджер дав школярці з Віндзору.
      Сен-Жон Перс:  
AeLib 16 М. Москаленко. Хроніка творчих стихій (2000) Про поезію Сен-Жон Перса.
      Доба постмодернізму  
      Загальне:  
AeLib 85 Ю.І. Ковбасенко. Література постмодернізму: По той бік різних боків (2004) Стаття про постмодернізм та специфіку його викладання в школі.
      П. Модіано:  

AeLib

4

Н. Хотинская. О Патрике Модиано (1999) Кілька слів про Модіано.
      М. Павич:  
AeLib 130 Ю.І. Ковбасенко. Архіпелаг "Павич", острів "Дамаскин" (2003) Велика стаття про Павича та його оповідання "Дамаскин".
      У. Еко:  
AeLib 41 М. Прокопович. Середньовіччя Умберто Еко (2006) Есе про італійського постмодерніста і його роман "Ім'я троянди".
      К.Рансмайр:  
AeLib 37 Л. Цибенко. Крістоф Рансмайр і його роман "Останній світ" (1993) Есе про німецького постмодерніста.
      Х.Л. Борхес:  

AeLib

49

Б. Дубин. Хорхе Луис Борхес: Страницы биографии (2001) Детальна хронологічна таблиця.
AeLib 57 Б. Дубин. 1. Борхес: Предыстория (1999) Ці чотири детальні есе про Борхеса, фактично, складають цілісну монографію, де розглядаються всі основні аспекти творчості одного з найвидатніших письменників ХХ століття.
Есе були опубліковані як передмови до кожного з 4-х томів найбільш повного на сьогодні російського видання творів Борхеса.
AeLib 91 Б. Дубин. 2. Зрелость, слепота, поэзия (2000)
AeLib 65 Б. Дубин. 3. Символы и повторения (2001)
AeLib 63 Б. Дубин. 4. Книга мира (2001)

Ph

57

И. Тертерян. Человек, мир, культура в творчестве Х.Л. Борхеса (1989) Есе про творчість Борхеса. Розглянуті всі основні мотиви його творчості.
      А. Біой Касарес:  
AeLib 8 Х.Л. Борхес. Адольфо Біой Касарес: Винахід Мореля. Переклад Ю.Пасічника (1991) Невелике есе Борхеса про найвідоміший роман Біой Касареса.
      Дитяча література  

AeLib

25

О. Іваненко. Славетний датський казкар (1992) Передмова до видання казок Ганса Християна Андерсена.

AeLib

6

О. Сенюк. пригодницький світ дитинства у творах Астрід Ліндгрен (2003) Післямова до трилогії "Знаменитий детектив Блюмквіст".

AeLib

20

О. Тараненко. Світ Марка Твена і його книги про дітей (1990) Стаття про американського письменника.

AeLib

13

К. Шахова. Реалістичні фантазії Джеймса Крюса (1991) Стаття про дитячого письменника Джеймса Крюса.
      Белетристика  

 

 

 

Пригоди:  

AeLib

13

В. Пащенко. Жюль Верн "П'ятнадцятирічний капітан" Передмова до роману.

AeLib

16

В. Пащенко. Великий мрійник Післямова до роману "Діти капітана Гранта" Верна.

AeLib

16

В. Пащенко. Шляхетні герої Жуля Верна Післямова до роману "Таємничий острів".
AeLib 15 С. Павличко. Майн Рід, читаний і перечитуваний (1993) Післямова до роману "Вершник без голови".

 

 

 

Детектив:  

AeLib

35

Г. Анджапаридзе. Феномен Реймонда Чандлера (1997) Про американського детективного письменника.
      Наукова-фантастика:  
AeLib 48 Вл. Гаков. Фредерик Пол, "торговец космосом" (1995) Про Ф.Пола.
AeLib 7 Вл. Гаков. Библиография Фредерика Пола (1995) Бібліографія Ф.Пола.
AeLib 47 Вл. Гаков. Патрульный времени (1994) Про американського фантаста Пола Андерсона.
AeLib 11 Вл. Гаков. Библиография научно-фантастических книг Пола Андерсона (1994) Бібліографія П.Андерсона.
AeLib 16 Вл. Гаков. Возвращение космического Робинзона (2001) Про французького фантаста Франсіса Карсака.
 

ND - Російський сайт "Norrœn Dyrð" (norse.narod.ru).
Ph - Російський філологічний портал (www.philology.ru).

Див. також розділ: Філософія ХХ століття - (Дерріда, Барт, Ортега-і-Гасет)


© Aerius, 2003-2004


Калькулятор перевозки Москва – Краснодар: https://to-group.ru/gruzoperevozki-moskva-krasnodar/.