На головну   
...

Лінгвістика

Неактивні тексти ще не вичитані. 

  Кб      
      Прикладна лінгвістика  

AeLib

 48

Ю.К. Пирогова. Имплицитная информация как средство коммуникативного воздействия и манипулирования (на материале рекламных и PR сообщений) (2001) Стаття про засоби впливу на свідомість споживачів реклами/PR за допомогою імпліцитної (прихованої) інформації.

AeLib

 

Э.В. Попов. Общение с ЭВМ на естественном языке (1982) Головним чином про побудову діалогових систем, є трохи про аналіз/синтез тексту та мовлення.

AeLib

 

Ю.Н. Марчук. Проблемы машинного перевода (1983) Теоретична і лінгвістична частина книги актуальні й зараз. Марчук - один з найвідоміших російських дослідників МП, поряд з Піотровським, Кулагіною, Апресяном.
      Загальна лінгвістика  
AeLib 109

J.-M. Klinkenberg. La variété linguistique (1999) Варіанти мов: стандартні, діалекти; мова і суспільство; проблема норми тощо.
AeLib 41

J.-M. Klinkenberg. Langues romanes et linguistique (1999) Деякі теоретичні питання: мова/мовлення, синхронія/діахронія тощо.
AeLib  

J.-M. Klinkenberg. Évolution et parenté des langues (1999) Класифікації мов: генетична, географічна, типологічна.
AeLib  

J.-M. Klinkenberg. La pluralité des langues (1999) Про функціонування мов, їх відношення між собою.

AeLib

dir

J.-M. Klinkenberg. Des langues romanes (1999) Книга про романські мови, але велика частина присвячена загальному мовознавству.

AeLib

519

Вл.А. Звегинцев. Язык и лингвистическая теория (1973?) Цікава збірка статей про методологічні проблеми сучасної лінгвістики. Якщо імена "Хомський", "Єльмслєв", "Сепір", "Блумфільд" вам щось говорять, то варто її прочитати.
 

Див. також розділ: Філософія ХХ століття - (Дерріда, Барт)


Aerius, 2003-2004


Сервис Рассылки по своей базе здесь.